Nyhedsbrev September

Efteråret nærmer sig og personalet i Filuren, vil i den kommende måned, tilbyde aktiviteter der trækker på de sidste solstråler.

Vi har i personalegruppen, valgt at prioritere anderledes i den kommende måned, samt præsentere en anden form for aktivitetstilbud.

Dette er et forsøg på at skabe større tilslutning til aktiviteterne samt skabe bedre kvalitet til den enkelte aktivitet, Dette betyder at vi tilbyder én fælles aktivitet for både Lille og Store Filur, hvor der er to voksne tilknyttet frem for en.

Aktiviteterne vi kan præsentere for denne måned er Venskabsbingo, Fælles sportaktiviteter, Skolehave, Bålmad og Kreativ værksted.

Venskabsbingo skal bl.a. medvirke til at skabe relationer på tværs af klassetrin, her skal de store elever danne makker med en af de yngre Filurbørn. Dette skal være med til at give de større børn en ansvarsrolle, hvor de skal hjælpe de yngre børn med tal og spil kendskab. Ønsket med forløbet er for de yngre Filur Børn, læring i tal kendskab og forståelse.

Vi ønsker ligeledes at dyrke de fysiske aktiviteter, med det håb om at de finder glæden ved at prioritere bevægelse og anden fysisk aktivitet i deres dagligdag. Dette kan bl.a. medvirke til større vedholdenhed ikke bare i de opstillede aktiviteter, men også andre udfordringer de stilles i dagligdagen. Derfor har vi sportsaktiviteter ude og inde alt efter hvad vejret tillader.

Skolehaven skal ligeledes passes, her arbejder vi ligeledes med bl.a. vedholdenhed. Skolehaven er en proces, en ting der over længere tid skal arbejdes for, før man får det ønsket resultat, nemlig høsten, hvor vi kan høste børnenes hårde arbejde igennem de sidste måneder. Samtidig er ønsket også at åbne børnenes nysgerrighed for hvad en skolehave kan, for skolehavens cyklus samt deres kendskab til grøntsagernes vej fra jord til bord. 

Vi vil hvis vejret tillader det, derfor lave mad over bål med høsten fra skolehaven, her vil vi igennem de næste uger åbne børnenes øjne for hvor enkelt og smagfuld mad, man kan lave over bål med de høstede grøntsager. 

Til sidst men ikke mindst har vi prioriteret den kreative del. Børnene får på fredage lov til at prøve kræfter med Bodil Kreative værksted, hvor hun igennem den næste måned, vil finde sjove kreative udfordringer til Filurens børn. Dette skal være med til at åbne og stimulere den enkeltes barn kreative side, samt give dem lysten til at ydermere at dyrke den i fremtiden.

 

Med venlig hilsen 

Personalet i Filuren

 


Aktivitetsplan