Nyhedsbrev marts

 

Varmere dage, højere temperaturer og flere solskinstimer, er det der har præget vejret de sidste uges tid. Vintergækker der springer ud, samt glade smilende børn, der har lysten til at lege rundt, skabe lege, indgå i lege eller slappe af med vennerne i hængekøjen.

I marts måned har personalet igen været i tænkeboks til forberedelsen af aktiviteter i Filuren. Filurens børn har ligeledes haft en stor medbestemmelse i de aktiviteter, der er endt på månedens aktivitetsplan.

Bål er i denne måned kommet på skemaet. Her vil Filurens børn få muligheden for at arbejde med deres vedholdenhed igennem produktionen af bålmad. Bålmad siges at give sine udfordringer. Vi har alle prøvet at kæmpe med at lave et snobrød. Enten vil brødet ikke få nok, ellers bliver det for brændt. Børnene i Filuren vil i denne måned derfor bl.a. blive udfordret i, at lave et Snobrød til UG.

Børnene i Store Filuren vil ligeledes blive udfordret i madlavningen. Her vil vi på tirsdage give dem muligheden for at udfordre der nysgerighed inde for madlavningens kunst. Der vil samtidig på denne dag, være mulighed for at slutte sig til Lille Filurens bålaktivitet i skolegården.

Vi vægter i Filuren relationsdannelse højt, det er derfor vi bl.a. prioriterer aktiviteter på tværs af Filuren. Snart kommer der nye børn til, i forbindelse med det nye brobygningshold. Dette betyder samtidig at nuværende 1. klasse snart bliver en del af Store Filuren. Derfor vil 1. klasse denne måned være på besøg i Store Filuren. Her vil de få mulighed for at udforske Store Filurens rammer, samt blive præsenteret for hvad Store Filuren har at byde på. Fokuspunktet fra personalets side vil her være, dannelse af nye relationer på tværs af overgange. Vi vil præsentere dem for aktiviteter, regelsæt og det fællesskab de bliver en del af i Store Filuren.  

Store Filuren har efter stor påvirkning valgt at bibeholde gamer dag, samt den lille kemiker på aktivitetsskemaet. Det er aktiviteter der bidrager til udsættelse af eget behov, selvregulering samt de gode omgangstoner. Alle vil på det ene eller anden måde bidrage til aktiviteterne. Dette kan i nogle tilfælde resultere i situationer, hvor det enkelte barn kan blive udfordret på førnævnte kompetencer. Vi i Filuren bestræber os herpå at hjælpe samt vejlede børnene i den rigtige retning, så barnet kan gå derfra med en succesoplevelse. Dette tolker vi som grunden til succes ved disse aktiviteter.

Andre aktiviteter der samler børnene på tværs er Just dance. Denne aktivitet er skabt af børnene selv. En aktivitet der bringer smil, glæde og bevægelse ind i deres eftermiddag.

Her arbejdes der bl.a. med deres robusthed, da hvert enkelt barn har forskelligt udgangspunkt i aktiviteten. Nogle kan danse efter dansen uden problemer, alt i mens andre har svært ved at koordinere arme og ben. Her arbejdes der med ikke at give op, selvom man kan møde modstand. To piger fra 4. klasse, har ønsket at starte et dansetilbud i gymnastiksalen for Lille Filuren. Vi har i personalet valgt at takke ja til dette tilbud. Vi mener at tilbuddet kan gå i spænd med aktiviteten Just dance og udfordre børnenes robusthed og vedholdenhed på flere parametre.

Da børnene denne gang havde mange ønsker til aktiviteter, har vi i personalet valgt at fredage i denne måned bliver medbestemmelsesdag. Her vil vi ved opstart af eftermiddag i Filuren, lave en spørgerunde for hvilken aktivitet der er stemning for på dagen.  

 

Vi ser frem til en spændende Marts måned.

 

Med venlig hilsen

Personalet i Filuren.

 

Aktivitetsplan