Nyhedsbrev august

Sommeren har i år budt på blandede bolsjer, når det kommer til vejret. Dette har dog givet anledning til en række forskelligartede pædagogiske aktiviteter, hvor vi har kunne arbejde med at styrke en lang række områder, hvor vi grundet færre børn pr. voksen har kunne målrette aktiviteterne til det enkelte barn.

Brobørnene har skulle forholde sig til nye ansigter. Dette har dog på ingen måde været dem en udfordring. De har med stor glæde budt Filurens andet personale velkommen i "deres klasselokale". Filurens andre børn har ligeledes været gode til at byde brobørnene velkommen og inkludere dem i deres lege.

Vi har i løbet af de første uger af sommerferien benyttet os en del af gymnastiksalen, her havde vi flere af dagene opdelt gymnastiksalen i små stationer, hvor de frit kunne vælge, hvilken aktivitet de ville deltage i.

En af aktiviteterne var Den sunde kampleg. Børn elsker at tumle, og det ser vi også, da vi selv igangsatte aktiviteter med elementer fra kamplege. Det handlede på dagen om at lære børnene at kæmpe, erkendelse af den andens krop såvel som ens egen, om behandlingen af modstanderen, fairness, respekt, samarbejde, strategi og grænser. Samtidig blev de også udfordret, så de blev gode til selv at vurdere hinandens og sine egne styrker samt smidighed, balanceevne, kondition og koordinationsevne. Der var stor tilslutning til denne aktivitet, hvor hver og en enkelt elev der deltog gik derfra med et smil på læben.

En af de andre aktiviteter, der gav stort afkast, når det kom til hurtige resultater, var aktiviteten Udfordre dig selv. Her kunne man udfordre sig selv i en valgfri ting. De fleste børn udfordrede dog sig selv med kombinationen af styrke og højde. Her blev det målbart for det enkelte barn i hver runde, hvilke fremskridt de havde gjort sig, samt ting de skulle arbejde vedholdende med til næste gang.

Disse forskellige pædagogiske aktiviteter har ligeledes givet anledning til nye relationer på tværs af klasse og klassetrin. De nye venskaber har givet mulighed for nytænkning og  mulighed for nye lege. 

Sig goddag til egen kreativitet.

De første dage i en sommerferien kan for de fleste være udfordrende. Eleverne har i forgangne skoleår, været vant til de voksne sætter dagsorden samt opstiller forskellige voksen bestemte aktiviteter. 

Dog gik der ikke mere end få dage før de i de nye relationer selv fik skabt spændende aktiviteter og værksteder. Havde de voksne på det bestemte tidspunkt ikke mulighed for at starte præcis den ønskede aktivitet, samlede de sig i stedet og tilbød selv aktiviteten til resten af Filurens Børn. Dette gav værksteder som Smykkeværksted, sminkestue og pasning af skolehaven.

En tur ud af huset blev det også til, da vi i uge 31 tog en tur i Horsens legeland. Her fik børnene frit spil og kunne igennem 4 timer, løbe rundt og prøve kræfter med hvad Horsens legeland havde at byde på. Sammen med personalet blev der hoppet på hoppeborg, klatret, spillet og rutchet på rutchebane. 

Vi har igennem sommeren fanget en del af disse skønne oplevelser på billeder og film, dette er blevet redigeret sammen til en film. Filmen kan ses via linket på forældreintra. Efter sommerferien starter vi igen op med aktivitetsplan. Aktivitetsplanen hænger på døren ind til Lille- og Store filur, ligeledes vil den være som link i bunden af dette skriv.

 

Med venlig hilsen

Personalet i Filuren

 

 

Aktivitetsplan