Nyhedsbrev maj

Vi bevæger os nu ind i anden forårsmåned. De 15 nye børn i Lille Filur, har allerede fundet sig godt tilrette. De har taget kørekort til gokarts, de har været i gymnastiksalen, og fået udforsket Filuerens udeareal, gennem fri leg, samt aktiviteter igangsat af personalet.

Flere og flere børn, kommer i Store Filuren, og det er en kæmpe bonus. Der er blevet lavet en fast aktivitetsplan som hænger ved indgangen, hvor børnene kan orientere sig om dagens tilbud.

Grundet det gode vejr, er mange af aktiviteterne afholdt udenfor. Her er tiden brugt på fysiske aktiviteter, og små projekter, der har med den kommende skolehave at gøre.

Lille Filur

Brobygningsbørnene har fundet sig godt tilrette i de nye rammer, der har med stor nysgerrighed udforsket Filurens faciliteter. De har deltaget med en stor interesse i de opstillede aktiviteter.

Mange er børnene, har lært at cykle, de har taget kørekort til gokarts, de har været med til båldag og fordybet sig i kreative værksted.

Der var i april måned fokus på automatisering. At få brobygningsbørnene til at finde sig tilrette, i de nye omgivelser. Dette er et fokusområde, vi fortsat vil have fokus på i den kommende måned.

Vi vil i maj måned befinde os mere i udearealerne, og aktiviteterne vil derfor også have noget at gøre med udeliv.

På mandage vil der i Lille Filur være et fokus på ‘’den kreative udfoldelse’’. Hvor børnene fra brobygning og 0 klasse skal have lov, til at udfolde og udvikle sin kreative side. det vil i Maj måned have skolehaven som emne.

Tirsdag vil være udedag, her vil der blive tilbudt to tilbud. Den ene er "nu er det hjul igen’’ som også var på skemaet i April, med fokus på vedholdenhed og robusthed: Her vil de lære alt omkring at cykle, rulleskøjter, skateboard osv.
Det andet tilbud er ‘’Skolehave’’ her vil der være aktiviteter omkring og i skolehaven, såsom at så, sætte grønsager, luge, vande osv.

Onsdag er der fokus på "Den frie leg’’ her foregår det på Filurens udeareal, hvor brobygningsbørnene skal have lov til, at afsøge området og skabe relationer med 0.klasse.

Der vil i april måned på torsdage blive afholdt gymnastikdage med både lille og store filur, hvor fokus er på bl.a. fysisk udfoldelse og relationsdannelse. Her vil Filurens personale forberede aktiviteter, passer til bl.a. sæson og vejr.

På fredage afholder Thomas ’’Alletiders bål dag’’ hvor børnene skal være med til, selv at finde og klargøre bl.a. snitte snobrødspinde finde brænde.

Store Filur

1. klasse har virkelig fundet sig tilrette i Store Filuren, og fået opbygget en solid ejerskabsfølelse, som de glædeligt fortæller de mindre børn om. De har med stor nysgerrighed og interesse deltaget i dagens tilbud.

Gymnastiksalen er fortsat et kæmpe hit, dog har vi 2 ud af 4 gange valgt at bruge multibanen udenfor, grundet det gode vejr. Derfor vil "gymdag" stadig være dagens tilbud på ugeskemaet.

Som vi nævnte i April måneds nyhedsbrev, er en af de store nye ting etableringen af skolehaven. Skolehaven vil fortsat være et tilbud og vil ligge fast som tilbud tirsdag. Her vil dagens tilbud være etablering af skolehaven og såning, sætte grønsager osv. Målet med Skolehaven er, at det på sigt skal blive et ekstra faglokale, et supplement til den klassiske inde undervisning. I SFO regi, vil det derimod være et fokus på fællesskab, relationer og vedholdenhed.

Vi har i Store Filur i April måned kørt med musik, her har emnet været stomp. Stomp er en musikstil, hvor der spilles på ting fra hverdagen, det kunne være, murerbaljer, koste, gryder osv. Musik vil derfor stadig være onsdagens tilbud i store Filur. hvor Karen og Simon sammen forbereder og afholder aktiviteter med musisk udfoldelse i fokus. Aktiviteten vil i maj måned være stomp og kend din guitar.

Ligesom Lille Filur, vil torsdag være gymdag, her vil der efter, sæson, vejr og interesse blive afholdt forskellige fysiske aktiviteter.

Fredag vil i april måned i være gamer dag i Store Filur, her kan børnene spille alt fra brætspil til Playstation. Vi ønsker ligeledes på sigt at afholde forskellige turneringer, inde for forskellige discipliner. I Maj måned vil fokus være på samarbejde, derfor vil vi efter hvad været tillader, blive afholdt mindre turneringer.

Vi ser frem til et godt og spændende forår.

Med venlig hilsen

Personalet i Filuren