Understøttende undervisning (UUV)

Formål:

Den understøttende undervisning skal understøtte opfyldelsen af Folkeskolens formål generelt og målene for de enkelte fag.

 

Folkeskolens formål:

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

 • Tilliden til og trivslen i forlkdeskolen skal styrkesbalndt andet gennem respekt for proffessionel viden og praksis.

 

Det betyder om den understøttende undervisning, at

 • Den skal supplere og understøtte undervisningen i fagene

 • Den skal sikre, at eleverne måder endnu flere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse, og at de får mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser.

 • Den skal biddrage til at hæve det faglige niveau.

 • Den skal give plads til, at skolerne i højere grad arbejder med kobling mellem teori og praksis.

 • Den skal også i højere grad inddrage situationer fra dagligdagen, som eleverne genkender og derfor oplever som relevante og interessante.

 

Derfor kan den understøttende undervisning:

 • Varetages af lærere, pædagoger og personale med andre relevante kvalifikationer.

 • Være direkte fagrelateret, som eksempelvis de obligatoriske emner.

 • Have et bredere sigte, f.eks med opgaver, der styrker elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

 • Give tid til, at eleverne afprøver, træner og udvikler de færdigheder og kompetencer, de får i den fagdelte undervisning. f.eks. læsetræning, matematikøvelsr, lektiehjælp eller faglig fordybelse.

 • Holddeling efter behov.