Principper for ekskursioner

Mål for lejrskoler og ture er

 • at opleve verdenen uden for skolen
 • at eleverne kan koble praksis på teori i forhold til faglige, sociale, menneskelige og læringsmæssige mål
 • at eleverne opnår "almen dannelse" i forhold til dansk og nordisk kultur
 • at eleverne øver sig i at være hjemmefra og sove ude i samvær med forældre eller pædagogisk personale.
 • at styrke sammenhold i klassen/på tværs af klasserne

 

Handleplan:

 • I lige år arrangeres lejrskole for 5. og 6. kl. sammen i maj juni måned. Der er fra to til fire overnatninger. Lejrskolens destination og formål diskuteres og besluttes mellem ledelse og lærerne i mellemtrinnet. Det er skolens personale, der deltager. Der indkræves 75 kr. (i 2016 kr.) pr. dag til kost. Turens destination og formål fremlægges af de deltagende personaler fra mellemtrinnet på et forældremøde i 4. og 5. kl. (ca. et år før).
 • I ulige år arrangerer skolen en heldagstur for 4. og 5. kl. sammen i maj/juni måned.
 • Forældre har ansvar for overnatningstræning. Det er en mulighed for forældrene at arrangere en overnatningstur som i indskolingen. Det kan være betalt af klassekassens budget eller egenbetaling. Løveparken er en mulig destination. Klasselærer og/eller natur/teknik lærer kan deltage om dagen, hvis der er ressourcer til det.
 • I 3. kl. arrangeres en ekskursion af skolen
 • I 2.kl er det ønskværdigt, at forældre arrangerer en overnatningstur med udgangspunkt i Natur/teknik eks. Kattegat. Arrangementet planlægges sammen med natur/teknik læreren. Der deltager ikke personale fra skolen på turen.
 • Alle turdage erstatter den daglige undervisning.
 • I 0. kl. og 1. kl. arrangeres en studietur/heldagstur af skolen. Turen planlægges i fællesskab.
 • Ekskursioner til Tønballe arrangeres af skolen. Ture til Glud museum arrangeres i tilknytning hermed (fælles bus). Vi søger om så mange ture som muligt, og vi veksler i videst muligt omfang mellem de forskellige klasser.
 • Der tages højde for personale mht. inklusionsopgaven, klassestørrelse og kønsfordelingen af personale.

Principperne har været til høring i medarbejdergruppen og er vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 12.5.2016