Sorg plan

Beredskab”, når ”det, der ikke må ske, sker
 
1.     Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.
2.     Når et barn mister – i den nærmeste familie.
3.     Når skolen mister – en elev – en lærer.
 
For at tage del i kræves ikke et overmenneske – kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over.
 
Planen deles ud til samtlige medarbejdere.
 
Planen revideres / repeteres hvert andet år i pæd. råd samt bestyrelse.
 
Planen trykkes i Skolebladet hvert år.
 
Planen gennemgås på forældremøder i det nye skoleår. Det er vigtigt at forældre orienterer os, når der sker noget alvorligt for børnene
Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.
Når ovenstående erfares, orienteres klasselærer. Klasselærer er forpligtet på, at alle omkring klassen orienteres.
 
Klasselærer, evt. sammen med bhkl. leder kontakter hjemmet for at finde ud af:
 • Hvad skal gøres
 • Hvem skal orienteres
 • Hvilken rolle skal skolen tage på sig.
 
Aftalen skal også indeholde anvisning på orientering af kammerater.
 
Aftalen forelægges nødvendige personer.
 
Klasselærer sørger for opfølgning.
 
Når et barn mister – i den nærmeste familie.
Når ovenstående erfares, orienteres klasselærer. Klasselærer er forpligtet på, at alle omkring klassen orienteres.
 
Klasselærer evt. sammen med bhkl. leder kontakter hjemmet for at finde ud af:
 • Hvad skal der gøres
 • Hvem skal orienteres
 • Hvilken rolle skal skolen påtage sig.
 
Aftalen skal også indeholde anvisning på orientering af kammerater
 
Aftalen forelægges nødvendige personer.
 
Ved dødsfald orienteres hele personalet.
 
Flg. overvejes:
 • Besøg i hjemmet
 • Deltage i begravelse – lærer/klasse
 • Besøge gravsted
 
Klassen sender under alle omstændigheder bårebuket.
 
Sker dødsfaldet i ferien – gennemføres det, der er muligt af proceduren efter ferien
 
Opfølgning efter aftale med efterlevende voksen og barn.
 
Emnearbejde: Sorg / tab
 
Klasselærer sørger for opfølgning.
 
Når skolen mister – en elev – en lærer.
Når ovenstående erfares, orienteres klasselærer. Klasselærer er forpligtet på, at alle omkring klassen orienteres.
 
Klasselærer evt. sammen med bhkl. leder kontakter hjemmet for at finde ud af:
 • Hvad skal der gøres
 • Hvem skal orienteres
 • Hvilken rolle skal skolen påtage sig.
 
Aftalen skal også indeholde anvisning på orientering af kammerater
 
Aftalen forelægges nødvendige personer.
 
Ved dødsfald orienteres hele personalet.
 
Flg. overvejes:
 • Besøg i hjemmet
 • Deltage i begravelse – lærer/klasse
 • Besøge gravsted
 
Klassen sender under alle omstændigheder bårebuket.
 
Sker dødsfaldet i ferien – gennemføres det, det er muligt af proceduren efter ferien
 
Opfølgning efter aftale med efterlevende voksen og barn.
 
Emnearbejde: Sorg / tab
 • Fælles mindehøjtidelighed.
 • Flaget sættes på halv.
 • Tom plads – markering.
 • Deltagelse i begravelse – skole, kammerater, forældre.
 
 
Forældrene orienteres
 
Klasselærer sørger for opfølgning.