Inden for rammerne af den til enhver tid gældende folkeskolelovgivning, samt Hedensted Kommunes målsætning er det skolens mål :
  • I samarbejde med forældrene at sikre elevernes alsidige udvikling ved at bibringe dem en bred basisviden, færdigheder og hensigtsmæssige arbejds- og samarbejdsvaner.
  • Ud fra den enkelte elevs evner og muligheder at styrke elevernes selvstændighed og personlighed i et pædagogisk miljø, der er præget af tillid mellem lærer og elev/ elever.
  • At udvikle og styrke elevernes sociale forståelse, så de kan medvirke til et positivt arbejdsklima, der forebygger mobning og destruktiv adfærd. 
  • At kvaliteten i undervisningen sikres gennem konstruktivt samarbejde mellem medarbejderne.
  • At skabe et skolemiljø, der ud fra de givne vilkår er så attraktivt og indbydende, at både børn, forældre og medarbejdere føler sig godt tilpas.