Dagsorden og referat

Dato: 16.8.2018

Tid: 16-18

Sted: Skolekøkkenet

Emne:  Skolebestyrelsesmøde

Mødedeltagere:  Tanja, Christian, Louise, Johnny, Christina, Gitte, Birte, Lisa og Anders.

Afbud: Hanne

Referent: Anders

Formål med mødet:  Konstituering af skolebestyrelsen

Forbered: Overvej formand emner) og næstformand.

Læs udkastet til forretningsorden

Anvendelse af mødets resultat:

Opgave:  

Sende et vellignende billede til Jens Johansen med en kort tekst til

Jens951k@hedskole.dk

 
 

Emne

Formål med punktet

(- hvad skal vi udrette?)

Proces

(hvordan behandler vi emnet)

Varighed

Beslutning

(referat – hvem gør hvad)

 

Dagsorden

At godkende dagsorden.

Ændring og Godkendelse

2 min.

Dagsorden godkendt

 

Konstituering

At skolebestyrelsen konstituerer sig

  • Valg af formand

  • Valg af næstformand

  • Valg til andre poster f.eks. Skole og forældre

  • Valg til evt.ansættelser

20 min

Ved ansættelser inviteres bestyrelsen. Bestyrelsen afgør hvem deltager.

Louise og Tanja er kontakt til ”Skole og forældre”

Formand: Tanja

Næstformand: Christian

 

Vedtagelse af forretningsorden

At få forretningsordenen aftalt

At diskutere, om udkastet kan bruges, om der skal laves en hel ny, en tilretning eller den kan vedtages.

 

20 min

Tilføjelse til forretningsorden:

  • Konstituering gælder for 2 år ad gangen.

  • ”…1. og 2. suppleant har mulighed for at deltage…”

 

Fremtidige møder

     

4. okt

8. nov

17. jan

28. feb

11. apr

6. jun


Forplejning: Frugt og slik

 

Evt.

   

10 min

- Kort orientering om renovering.

Der bliver taget en beslutning 27. august.

-Præsentation af ny leder Anders

- Landsmøde ”skole og forældre” invitation

- Toiletter – de er uhumske. Opdrag i toiletbesøg.

F.eks. projekt ”den gyldne toiletbørste”

Er en renovering af toiletter tænkt ind i ombygning. Gerne flere. Håndvaske ved klasser.

Kampagne for bedre toiletvaner (f.eks. elevråd).

Kortlægning.

-Kort orientering om forældreforeningens 50-års jubilæum.