Indskrivning til børnehaveklasse i skoleåret 2019/2020

 

Indskrivningen til børnehaveklasse til skoleåret 2019/2020 foregår i uge 46-47-48 ved digital tilmelding via kommunens hjemmeside

www.hedensted.dk/skolestart

Forældre til de kommende børnehaveklasseelever, vil i uge 45-46 modtage indskrivningsmateriale fra distriktsskolerne. 

Fredag den 30. november 2018 er sidste frist for tilmelding til skole.

Børn indskrives i børnehaveklasse i det år, hvor de fylder 6 år.

Nærmere oplysninger om valg af anden skole end distriktsskolen, udsættelse eller tidlig optagelse, befordringsregler mm., se kommunens hjemmeside www.hedensted.dk eller kontakt skolen eller Læring på tlf. 79 75 50 00.

 

Link til ansøgninger og optagelse

 

ANSØGNING OM UDSÆTTELSE AF START I 0. KLASSE

OPTAGELSE I EN ANDEN SKOLE END DISTRIKTSSKOLEN

ANSØGNING OM TIDLIG OPTAGELSE I BØRNEHAVEKLASSE I SKOLEÅRET 2019/2020