Renovering af Stenderup skole

Renovering af Stenderup skole

Ang. renovering af Stenderup skole

Der er som de fleste allerede ved i byrådet vedtaget, at der er afsat 12 mio til renovering af skolen og 9,5 mio til mutihal. 

Det første møde i byggeudvalget har fundet sted. 

Her blev byggeriet omtalt i to store projekter. Renovering af skoledelen og nybyggeri af en multihal.

Der var enighed i udvalget om at forsøge at skille de to entrepriser ad, da det forventligt vil gå væsentlig hurtigere med multihalbyggeriet. 
Det blev også besluttet, at udvidde udvalget til multihalbyggeriet med to personer. Personer fra den arbejdsgruppe fra Stenderup, der har kæmpet for en hal løsning.


Kommunalebygninger går sammen med Arkitektfirmaet RUM igang, med at finde byggefirmaer, der vil byde ind på renoveringen. Det skulle gerne være på plads inden næste møde i byggeudvalget i januar.
Det vindende firma går i foråret i dialog med skolen om den endelige udformning og indretning.

Selve renoveringen går forventligt i gang efter sommerferien. 
Byggeriet af multihallen vil formentlig være i gang allerede til foråret.

Ang. navn på mutihal. Det er endnu ikke bestemt om det skal hedde en multihal, multisal, hal el.lign. 

 

____________________________________________________________________________